Danh sách quốc gia miễn thị thực hộ chiếu Việt Nam 2024

Yêu cầu thị thực cho người mang hộ chiếu Việt Nam khác nhau tùy thuộc vào quốc gia đến. Một số quốc gia cung cấp du lịch miễn thị thực cho công dân Việt Nam, trong khi những quốc gia khác yêu cầu thị thực khi đến hoặc Ủy quyền du lịch điện tử (eTA). Hiện tại, người mang hộ chiếu Việt Nam được miễn thị thực đến 53 điểm đến trên toàn thế giới. Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi cung cấp thông tin toàn diện về danh sách các điểm đến mà người mang hộ chiếu Việt Nam có thể đi du lịch miễn thị thực, xin thị thực khi đến hoặc eTA. Nó cũng cung cấp thông tin cần thiết về các điểm đến du lịch yêu cầu thị thực trước, bao gồm thị thực điện tử (eVisas) và thị thực thông thường.

Người mang hộ chiếu Việt Nam có thể đi du lịch đến 23 quốc gia sau đây mà không cần thị thực:

Các quốc gia miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Việt Nam
Barbados
Brunei
Cambodia
Chile
Cook Islands
Dominica
Haiti
Indonesia
Iran
Kazc
Kyrgyzstan
Laos
Malay
Miconesia
Mongolia
Myanmar
Panama
Philippines
Rwanda
Singapore
St. Vincent and the Grenadines
Suriname
Thailand

Danh sách trên bao gồm tất cả các quốc gia mà người có hộ chiếu Việt Nam được miễn thị thực, tuy nhiên cần lưu ý rằng thời gian lưu trú và mục đích du lịch phụ thuộc vào quy định về thị thực của từng quốc gia Công dân Việt Nam nên xác nhận liệu có cần thị thực cho việc lưu trú dài hạn hoặc mục đích không nằm trong Chính sách miễn thị thực của quốc gia đích den.